tisdag, september 19, 2006

Fler illusioner

P1 Kulturnytt valde att kommentera valresultatet med representanter för "vänster" och "höger" i kulturdebatten, nämligen Nina Lekander och Carl Rudbeck. Den knarrige Rudbeck sa vad man kunde förvänta sig och med de ord man kunde förvänta sig (mycket "sålunda" och "huruvida"). Han är en karikatyr. Intressantare och mer anmärkningsvärt var det att en gammal radikal som Nina Lekander inte trodde att maktskiftet skulle innebära några genomgripande förändringar på kulturområdet. Och så talade hon om hur trött hon var på finkulturen och dess anspråk, samtidigt som hon längtade tillbaka till den fina 70-talstanken att driva en kulturpolitik som motverkar kommersialismens negativa verkningar. Men hur nu sådana ideal ska kunna hållas vid liv med en borgerlig kulturpolitik som i Rudbecks anda utgår från att konstnären är en företagare och kulturlivet en marknad, det gick hon inte in på. Ville kanske inte. Kunde kanske inte. Och det slog mig hur bra Nina Lekander med sin anarko-liberala svada passar på Expressens kultursida. Där skriver hon väl för de sina.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar