fredag, september 15, 2006

Bra sagt om Ahlbäck

Hittade en artikel i DalaDemokraten från 24/10 2005. Författare Bo Degerman, som kommenterar en tidigare artikel av Anders Lagerquist. Några citat:

"Johan Ahlbäcks konst ägde sannerligen den skicklighet och det lyft som Anders Lagerquist uppehåller sig vid. Han skildrar också människans inre svärta. Se till exempel kusken som piskar den fallna hästen. Frågan är dock vad som framkallar denna svärta. Ekonomisk press- Sedan det politiska. I det fallet stryker Anders Lagerquist med hartassen. Där infinner sig mina betänkligheter. Han medger att Johan Ahlbäcks konst är politisk men drar inte ut konsekvenserna av den. Istället menar han att Johan Ahlbäcks avvaktande hållning till politik skulle vara uttryck för misstro mot 'köpslåendet och maskeringarna'. Artikeln talar om 'taskspel om mitt och ditt' vilket 'för blicken bort från det väsentliga'. Vaddå- Vadnu- Johan Ahlbäcks politiska budskap var social indignation över orättvisor och klasskillnader."

"'Mitt och ditt' var just vad det handlade om, alltså en solidarisk fördelning. Hans tavlor ropar efter rättfärdighet. När man ser sig själv i spegeln är det de plågade arbetarna i Johan Ahlbäcks tavlor man ser, skriver Anders Lagerquist. Det kan anspela på Vilhelm Ekelunds 'Vad som är botten i dig är också botten i andra'. Carl-Henning Wijkmark frågar uppbragt: 'Vem är han att avgöra vad som är botten i andra-' Dagens girighet och uppmuntrade konkurrensmentalitet tyder på grunda och hårda bottnar. Det är en politisk uppgift att ändra klimatet och Johan Ahlbäcks konst pekar på detta. Tyvärr saknas idag den ideologiska viljan."

"Jag vill tillägga att även inom arbetarrörelsen finns en borgerlighet med stort inflytande. Inget blir heller bättre av att den borgerliga pressen med sin övervikt styr opinionsbildningen."

Läs hela artikeln: http://www.dalademokraten.se/service/archive/view_article.asp?postid=200510%5C23%5C1932320613

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar