torsdag, mars 16, 2023

Nyare jakt på arbetarkonsten 5

Ahlbäckstiftelsen i Smedjebacken fortsätter verka för arbetslivets synlighet i konsten och kulturlivet, och fortsätter att årligen dela ut ett pris till en bildkonstnär som verkar i Johan Ahlbäcks anda. Smedjebackens kommun står för huvuddelen av de praktiska arrangemangen, men genom samarbete med rikstäckande fackliga organisationer och kulturföreningar breddas verksamheten allt mera. För några år sedan inleddes samarbete med Föreningen Arbetarskrivare där många av de författare som förknippas med de senaste 15 årens ökade intresse för arbetslivsskildringar i litteraturen är organiserade. På 2022 års ahlbäckdagar i Smedjebacken (1–2 oktober) deltog flera av föreningens medlemmar som föreläsare. 


För ovanlighetens skull delades inget pris ut i år. Däremot invigdes i konsthallen Meken en utställning av förra årets pristagare, Ulrika Linder från Örebro. Hon kan kallas både arbetarskrivare och arbetarkonstnär. Detta innebär i hennes fall att hon är en högskoleutbildad konstnär (från konsthögskolan Valand i Göteborg) som efter sin utbildning och några utställningar gick tillbaka till arbetarkollektivet, som kommunalarbetare på Återvinningscentralen i Örebro. Sitt arbete där, som till stor del ägnades åt att försöka lära vuxna människor hur man sopsorterar, skildrar hon i den uppmärksammade boken Återvinningscentralen (2020), utgiven på serieförlaget Galago. Nyligen (februari 2023) kom också boken Diskbänkstecknaren där hon samlat ett urval av alla bilder hon tecknar dagligen på kasserade kuvert och papper vid köksbordet och laddar upp på Instagram under pseudonymen "Diskbänkstecknaren".


Självporträtt på omslaget.

Boken Återvinningscentralen kan beskrivas som en dokumentär och pedagogisk serieroman, dvs. en sorts litteratur: som bildkonstnär har Linder arbetat i ett "vanligt" yrke (med ovanliga problem) och dokumenterat sin insats för ett mera ekologiskt samhälle i skämttecknings- och serieform, dvs. en form som mera har förknippats med massmedier och populärkultur än med bildkonstens finare "salonger". Det genomgående temat är alla komiska och ibland nedslående situationer som uppstår när huvudpersonen måste hindra folk från att kasta fel avfall i fel behållare, eller allting i samma, och påminna om att någon måste ta hand om misstagen efteråt. Så småningom börjar man känna igen vissa återkommande typer, särskilt arga äldre män som minsann minns när allting var mindre krångligt. I tecknarens fotoflöde samlas och dokumenteras särskilt märkvärdiga fynd som hamnat fel - en flådd krokodil (insmugglad i landet?), färglada trädgårdsskulpturer i frigolit, en hel samling tyska nötknäppare, en flaska cyanid, en misstänkt bomb, o.s.v. 


Ur Återvinningscentralen.


Den stora frågan som återkommer och förblir obesvarad är hur det kan vara så svårt för somliga att lära sig källsortera när detaljerad information regelbundet finns i brevlådan och läggs upp i digitala medier, skriven på olika språk och anpassad för olika grupper, med påminnelser på stora skyltar vid upphämtningsplatser och på avfallscentraler, dessutom förmedlad av personal som varje dag finns tillgänglig för att förklara och hjälpa tillrätta, trots låg lön och låg status i mångas ögon. Budskapet hade lätt kunnat upplevas som pessimistiskt och pekpinneaktigt. Men Ulrika Linder har en fantastisk förmåga att med några få streck ta fram det groteska i en händelse eller en situation. Hon förlöjligar inte bara andra utan också sig själv, och det skapar sympati med tecknaren och igenkännande i situationerna. Jag kan bara komma på en enda nutida svensk satirtecknare med samma förmåga att skapa komik med enkla streck, och det är Magnus Bard i Dagens Nyheter. Ulrika Linder borde också få teckna i sådana sammanhang.


Kanske uppfyller Ulrika Linder alla de tre kriterier som enligt den enklaste definitionen bör vägas in om något skall kallas arbetarlitteratur eller arbetarkonst: att det är verk skapade av, om och för arbetare. Hon är inte den enda högskoleutbildade konstnär som för att försörja sig haft ett arbete där den fackliga tillhörigheten är LO eller syndikalisterna, inte Konstnärernas Riksorganisation eller akademikerfacken. Hennes verk är självbiografiska, och eftersom hon skildrar sin vardag som renhållningsarbetare blir boken Återvinningscentralen per automatik en bok av och om en arbetare. Om det också är en bok för arbetare är svårare att säga. Serieförlaget Galago är starkt förknippat med det som brukar kallas "kulturvänstern" i storstadsregionerna, och bokköparna och läsarna är kanske inte i första hand LO-medlemmar (sådant är svårt och känsligt att undersöka), men i utgivningen finns en rad titlar av andra serietecknare kända för ett ämnesval besläktat med Ulrika Linders. Man kommer att tänka på Mats Jonsson (i många år också redaktör för tidningen Galago), Mats Källblad (100 år i samma klass), Daria Bogdanska (Wage Slaves), och Tommy Sundvall (På äventyr i senkapitalismen). Dessa är alltså serietecknare, och är serier om arbetare och arbetsvillkor då arbetarlitteratur eller arbetarkonst? Vissa serier, som Mats Jonsons Nya Norrland, är ordrika och liknar romaner. Andra, som Återvinningscentralen, har mera betoning på det visuella. Litteraturvetaren Magnus Nilsson har i ett antal artiklar om bland andra Mats Källblad och Daria Bogdanska lanserat begreppet arbetarserier eller working class comics. Att Ulrika Linder fått Ahlbäckpriset bekräftar att hon hör dit.


Men att vara arbetssäljare i ett arbetaryrke och samtidigt skildra sin arbetsplats i en arbetarserie utgiven på ett känt förlag kan tänkas ge upphov till både avundsjuka och försämrade villkor: "Vem tror hon att hon är?" Efter uppmärksamheten med Återvinningscentralen arbetar Ulrika Linder inte längre kvar inom återvinningen i Örebro kommun. I en intervju säger hon att det försämrade arbetsschema som till slut ledde till konflikt och avhopp kan ha haft med boken att göra: Artikel i Dagens Arbete, september 2022. Tidningsrubriker som "Hon släpper debutbok om svenskarnas sopfusk" (Dagens Industri) kan ha bidragit. Nu arbetar Ulrika Linder med skapande barnverksamhet på Örebro stadsbibliotek och har på det viset kommit närmare kulturarbetet igen. Åren då hon valde att inte försöka försörja sig på konst gör att det är ganska svårt att hitta information om hennes bakgrund som bildkonstnär och hennes utställningar. Hon har ingen hemsida med CV och verkpresentationer av det slag som är standard i branschen. Men några sökningar avslöjar bland annat studier för magisterexamen i fri konst på Konsthögskolan Valand före år 2011, fyra galleriutställningar under åren därefter, en utställning på Rackstadmuseet i Värmland sommaren 2013 på temat folkkultur och konstnären Bror Hjorth (länk till beskrivning), och ett antal äldre måningar återgivna på bloggen "Folkbloggen" i ett inlägg från 2012 (länk till blogg). Målningarna visar ett engagemang för folkmusik och svenskt 70-tal: nostalgi med feministisk ironi. Inga målningar fanns på Ulrika Linders utställning på Meken i Smedjebacken i höstas. Tecknandet, kanske lättare att kombinera med livet som småbarnsförälder, har tagit över. Den nya boken Diskbänkstecknaren har fått uppmärksamhet i många reportage och artiklar. Ett urval citeras på förlagets informationssida om boken: Diskbänkstecknaren.


Mer om tecknade serier som arbetarlitteratur i kommande inlägg.torsdag, juni 23, 2022

Nyare jakt på arbetarkonsten 4

Omslaget till katalogen för utställningen Humanitet (2022) från
 grafikmappen Humanitet (1933), bild av Sven Xet Erixson.

En utställning på ett privat konstmuseum i Stockholm motiverar ett nytt inlägg i denna blogg, det första på länge. Museet är Sven Harrys konstmuseum intill Vasaparken vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm, utställningen är Humanitet, uppkallad efter ett antal unga svenska målares och tecknares protest mot nazismen och fascismen i början av 1930-talet. Två av dessa unga kom senare att bli mycket etablerade och folkkära, med bilder som spreds via reproduktioner och väggalmanackor i det svenska folkhemmet: Albin Amelin (1901-1975) och Sven Xet Erixson (1899-1970). Bland de övriga fanns några som nämns i Ivar Lo-Johanssons självbiografiska romaner och i senare historisk forskning om arbetarkonst: Ivar Andersson (eller Anderson), Ruben Blomkvist (eller Blomqvist), Erik Gnista och Sven Storm. Blomkvist och Storm var senare med och startade Arbetarnas Konstgrupp (AKG) i Stockholm. Ännu en var Sven "Xets" bror Thure Eriksson, känd som fotograf under pseudonymen "Eson". Ytterligare några är svåra att spåra, kanske fortsatte de aldrig på konstnärsbanan: Anne-Lise Esmund, Ulla Esmund (bara 12 år vid tillfället) och Adolf Gorring (eller Görring?). 


Albin Amelin, "De sista människorna /
De sista arierna", ur Mänsklighet nr 1 1934 (s. 5).

Dessa tio samlades hemma hos Albin Amelin hösten 1933, efter Hitlers maktövertagande i Tyskland, och tillverkade 17 bilder med enkla medel. Amelin berättade senare för forskaren Elisabet Lidén att det enda som fanns till hands var bitar av gamla linoleummattor där bilderna skars ut med enkla skärjärn och sedan trycktes på plats i begränsad upplaga, 100 exemplar. Ruben Blomkvist, som arbetade som typograf, hade också tillgång till stämpelverktyg för text. Med dessa stämplades konstnärens namn, bildens titel och ibland också korta textcitat på varje exemplar. Detta var typiska verktyg för politisk bildprotest och bildpropaganda i hela världen, från Mexico till Kina, innan stencileringsapparater blev allmänt tillgängliga. 


Resultatet blev grafikmappen Humanitet, hånfullt recenserad i Dagens Nyheter (21 oktober 1933) men långt senare inköpt av Nationalmuseum/Moderna Museet och numera en självklar del av 1900-talets svenska konsthistoria. Ur mappen har Amelins De sista arierna / De sista människorna reproducerats och kommenterats så ofta att den nästan blivit en symbol eller sinnebild för den svenska antifascistiska rörelsen under 1930-talet. Den fick komma med i första numret av kulturtidskriften Mänsklighet som utgavs av den svenska sektionen av Clartéförbundet 1934, med Amelin som redaktör. Tidskriften var påkostad men kom bara ut i två nummer, som numera är mycket eftersökta bland samlare. 


Sven Xet Erixson, Förbannad vare du som icke förbannar kriget, 1944. Olja på duk,
104 x 214,5 cm. Tillhör Kunstnerforbundet, Oslo. Bildkälla: Sven-Harrys.

I Mänsklighet trycktes också bilder av två något äldre konstnärer som delade det socialistiska och antifascistiska engagemanget: Bror Hjorth (1894-1968) och Vera Nilsson (1888-1979). När Sven Harrys konstmuseum (baserat på byggmästaren Sven-Harry Karlssons konstsamling) nu visar utställningen Humanitet är det med fokus på de fyra mest kända bland alla de nämnda konstnärerna: Amelin, "Xet", Bror Hjorth och Vera Nilsson. Men utställningen är också en påminnelse om 1930-talets politiska och sociala engagemang bland de konstnärer som vid den tiden förknippades med begreppen "proletärmålare" och "tendensmålare". I folkhemmets idylliska samhällsklimat, under Tage Erlanders tid, var det framför allt "Xet" och Bror Hjorth som lyftes fram som skildrare av det svenskt folkliga och färgstarka, i mindre utsträckning Amelin (även om hans prunkande blomstermålningar alltid har varit populära på auktionerna) och i ännu mindre utsträckning Nilsson, som ansågs vara en mera exklusiv eller "svår" målare. 


I dagens läge är det snarare Nilsson som räknas som den mest betydelsefulla av de fyra. Hennes stora protestmålning Penning kontra Liv, påbörjad 1938, med sitt jämförelsevis abstrakta formspråk och sin svidande kritik av kapitalismen, hittade ingen offentlig vägg på flera decennier, men kan sedan 1964 ses på Kulturhuset i Skövde. Utställningen Humanitet är en påminnelse om att även konstnärer som Xet och Hjorth lämnade efter sig verk med starkt politiskt engagemang: verk som har behållit sin aktualitet (inte minst i år, krigsåret 2022) men som sällan visats och sällan nämnts i böcker och kataloger om konstnärerna. Ett exempel är Xets brett upplagda (en gånger två meter) målning med texten Förbannad vare du som icke förbannar kriget, målad 1944 och aldrig visad i Sverige, men nu hämtad till utställningen från Oslo där den tillhör det norska Kunstnerforbundet. Några av de spöklika gestalterna i förgrunden påminner med sina halvt bortsprängda ansikten om den gapande soldaten utan näsa på Xets mångtydiga omslag till mappen Humanitet, se bild.


Albin Amelin, Hamn i Lofoten, 1938. Olja på duk, 159,5 x 103,5 cm. '
Tillhör Borås Konstmuseum.

Den svenske arbetarkonstnären framför andra, Albin Amelin, är som sagt populär bland samlare och auktionshus framför allt på grund av sitt dekorativa blomstermåleri, ett försörjningsmåleri. Bland konstnärer och konstvetare är det hans samhälls-, industri- och arbetarskildringar som än idag gör honom intressant att studera. Med sin bland svenska målare unika teknik, tjocka och "framvällande" lager av ren och oblandad oljefärg, uppnådde han effekter där själva materialet i målningen verkar ha samma råa och skitiga egenskaper som det avmålade motivet. Utställningen erbjuder ett perfekt tillfälle att jämföra vännerna Amelins och "Xets" måleri, med ett rikt urval av olika motivkretsar och format. Då blir det tydligt att många av X-ets ursprungligen färgsprakande målningar har "slocknat" i färgen, om man jämför med färgfotografier tagna av samma målningar för 60-70 år sedan. Hans teknik var ganska tunn och flytande, tydligen med ganska stora andelar linolja i färgen. Linolja och fernissa gulnar med tiden. Amelin kramade däremot ofta ut färgen direkt ur tuben (han var tvungen att måla många blommor för att ha råd med all färg) och i en bild som Hamn i Lofoten (1938) verkar det signalgula i fiskarnas arbetskläder fortfarande vara alldeles nypålagt. Men titta sedan också på Vera Nilssons Tyska mödrar från 1939 (med rader av mödrars förtvivlade ansikten) och se hur hon får fram en glödande lyster med nästan bara jordfärger. Detta är några av de verkliga mästarna i nordiskt 1900-talsmåleri.


Vera Nilsson, detalj ur Tyska mödrar (1939).
Målningen tillhör Konstmuseet i Skövde.


Utställningen är innovativt hängd och arrangerad för museets originella planlösning, där rummen är grupperade i fyra våningar runt en central trappa, med rum som går genom två våningsplan och kan ses uppifrån från trappan. Se bild. I varje rum har verken samlats kring ett huvudtema: Kriget, Kärleken/Naturen, Staden/Arbetet. Det största rummet domineras av Kriget. Där kan alla linoleumtrycken från mappen Humanitet studeras samtidigt som inspelningar av 1930-talets tyska radioutsändningar hörs i bakgrunden och ger en stark tidskänsla. Sidor ur tidskriften Mänsklighet och annat dokumentärt material visas i montrar. Rummet domineras av Amelins, "X-ets" och Nilssons måleri. Bror Hjorth skiljer ut sig från de andra tre genom både sin stil och sina filosofiska intressen. Hans verk har typiskt nog mera synlighet i rummet för Kärleken och Naturen, där besökaren genast möts av hans Gandhi, uthuggen i trä och målad med bjärta färger som ett medeltida helgon. Ett av skulptören Hjorths mest intressanta verk är hans gipsmodell till en Visdomens brunn. Den blev aldrig utförd i full skala under Hjorths livstid. Idén var före sin tid eller alltför intellektuellt provocerande. Först efter 50 år blev den gjuten i brons för placering i Södertälje (se länk). Visdomens brunn kan också tolkas som en sekulär dopfunt, inspirerad av medeltida dopfuntar med deras uthuggna ornament och figurer, men med religionsgrundare, filosofer och vetenskapsmän istället för kristna helgon. I utställningen står verket litet undanskymt mot en vägg. Det är synd eftersom det på det sättet är svårt att se alla detaljer (men kanske ändå nödvändigt med tanke på det sköra materialet). 


För Visdomens brunn gäller samma sak som för flera andra verk på utställningen. Det handlar om verk som ansetts "aparta" eller inte riktigt passat in i den etablerade bilden av de olika konstnärerna eller av svensk konst under 1900-talet. Att de nu lyfts fram i samband med det som nobelpristagaren Pär Lagerkvist kallade "en kämpande humanism" är tänkvärt och viktigt. Idén om en kämpande humanism omfattar inte bara politisk protest (det som 1930-talets kritiker kallade "tendensmåleri") utan också påminnelser om hur det goda samhället ger individen möjlighet att hitta mening i det växande livet, i nära relationer och i vardagens skönhet. Konflikten mellan konstruktiva och nedbrytande krafter är underförstådd i urvalet av verk och hur de har ställts samman, särskilt i temarummen om Kriget och om Staden/Arbetet (där några av "Xets" mest kända storstadsbilder finns.)


Blick från trappan ner i temat Kärlek/Natur på utställningen Humanitet.
Bror Hjorths modell till Visdomens brunn syns till vänster. Foto: Fred Andersson.


Den som inte sett och inte heller kommer att kunna se utställningen får nästan full kompensation av den utförliga utställningskatalogen. Den innehåller fullständig verkförteckning, många färgbilder i hög kvalitet, och texter av Ola Larsmo, Iris Müller-Westermann och utställningen kurator Paulina Sokolow. Sven Harrys konstmuseum har visat framsynthet genom att engagera Paulina Sokolow och låta henne fullfölja ett engagemang som genom katalogen har blivit en verklig forskningsinsats. Hon har varit verksam vid Moderna Museet och Tensta Konsthall och rekryterades nyligen till Konstfrämjandet som verksamhetsutvecklare. För läsare av vänsterns tidning Flamman och tidskriften Feministiskt Perspektiv är hon känd som konstskribent, och hennes intresse för arbetarrörelsens kultur har tidigare uppmärksammats i denna blogg i samband med hennes podcast Konstmackan i samarbete med Göran Greider.


Mer att läsa om de fyra konstnärerna och deras generation: Elisabet Lidéns bok Albin Amelin utgavs 1975 i Sveriges Allmänna Konstförenings (SAK) serie av årsböcker om svenska konstnärer. Den är svår att få tag i antikvariskt men finns på många bibliotek. Göran M. Silfverstolpes bok om Vera Nilsson i samma serie kom 1986, och Hans-Olof Boströms om Bror Hjorth 1994. Om Sven Xet Erixsons konst har många kataloger och böcker getts ut alltsedan Josef P. Hodins stora monografi från 1947. Men intressantast för den som är nyfiken på unga konstnärers villkor under mellankrigstiden är nog den dokumentära Xet: De unga åren (1978) av poeten Ingeborg Erixson, som gifte sig med "Xet" och tog hans efternamn 1928. Sällan får den som inte själv är arkivforskare komma konstnärerna och deras vardag så nära som i den boken. Den skildrar intensiva ungdomsår fram till 1931, år av ökad medvetenhet om vad som var på väg att hända i Europa. 


Ingeborg Erixson, Xet: De unga åren, Bonniers förlag 1978.
Bildkälla: antikvariat.net