torsdag, oktober 08, 2015

Ny jakt på arbetarkonsten 45

Falun: Dalarnas Museum och Ahlbäckstiftelsen 2015. ISBN 978-91-87719-13-4
Idag klockan 14 i Smedjebacken har Ahlbäckstiftelsen och Fred Andersson ("hr Konstfred") haft pressmöte om boken Arbetarkonst för 2000-talet, som presenterar samtliga mottagare av Ahlbäckpriset 1993-2014.

Texterna om konstnärerna utgår från de spaningar som tidigare har publicerats här på bloggen, men i mer koncentrerad form och med många korrigeringar och omarbetningar. Det har varit ett stort arbete. Boken ger nu en slutversion av spaningarna om Ahlbäckpriset, men blogginläggen kommer att ligga kvar här tills vidare. Den som vill ha rätt uppgifter gör klokast i att skaffa boken!

Bildkvaliteten och nivån på den grafiska utformningen är mycket hög tack vare Ann Olander (Dalarnas Museum) som stått för layout och bildbehandling. Boken kan snart beställas från Dalarnas Museums förlag eftersom den ingår i museets skriftserie. Priset blir endast 150 SEK.

Arbetsgruppen har bestått av Kjersti Bosdotter, Monica Borg och författaren. Vi har tillsammans diskuterat fram bokens uppläggning och fått fram en bra balans mellan presentationerna av de tjugoen konstnärerna (som förstås är huvuddelen) och frågan "vad är arbetarkonst" som blir belyst i inledningen och i ett antal avslutande citat på temat "konst, arbete, klass". Baksidestexten är denna:

Arbete inom produktion, transport, service och omsorg är grunden för samhällets existens.

Ändå är arbetarna sällan synliga i kulturlivet och arbetarkonst står inte högt i kurs.

Nutidens konstnärer är inte längre intresserade av att skildra arbetare eller arbetsmiljöer, sägs det. Inget kan vara mer felaktigt, vilket denna bok är ett bevis för.

Med presentation i ord och bild av arbetarkonstnären Johan Ahlbäck (1875-1973) och de tjugoen konstnärer som mottagit Ahlbäckpriset fyller boken en kunskapslucka och bidrar till definitionen av arbetarkonst idag. 

Boken kan med fördel användas som material i studiecirklar och som inspiration till fortsatta skildringar av arbetslivets villkor och processer.

Under drygt 20 år har Ahlbäckstiftelsen verkat för att lyfta fram arbetarkonst och arbetarkultur. Det finns inget annat konstnärspris i Sverige som uppmuntrar konstnärerna att synliggöra arbetets villkor.

Det känns skönt att arbetet är klart och att det äntligen finns en bok att använda och sprida!

Kungliga patriotiska sällskapet, Norrbärke Sparbank och Stockholms Arbetareinstitut har generöst gett bidrag till bokens tryckning.

Uppslag ur boken

länkning pågår till http://intressant.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar