torsdag, januari 02, 2014

Ny jakt på arbetarkonsten 31

Ny text om arbetarkonstens historia i Norden i TAHITI 04/2013 (http://tahiti.fi/)
Läs om hur personer som Rudolf Broby-Johansen formulerade idén om Arbetarkonst.


Den tvåspråkiga nättidskriften TAHITI - Konsthistorien som vetenskap - nr 4/2013 publicerar två vetenskapliga artiklar: Annika Waenerbergs "Mona Lisan hymy ja tunne tulkinnan työkaluna" (Mona Lisas leende och känslan som tolkningens verktyg), i vilken Waenerberg fortsätter den i TAHITIs tidigare nummer påbörjade artikelserien om visuell analys, samt Fred Anderssons "Att iscensätta det gemensamma. Socialistisk realism och social tendens i Nordens arbetarkonst omkring 1950". Tuuli Lähdesmäki berättar i den redaktionella inledningen om den konstvetenskapliga forskarskolans organisatoriska förändringar.

I avdelningen Kentältä ja arkistosta (på fältet och i arkiven) finns i detta nummer fyra rapporter, i vilka berättas om aktuella händelser inom konstliv och konstforskning, samt seminarier. Teija Luukkanen-Hirvikoski skriver om Frieze Art Fair i London. Hilja Roivainen rapporterar om den i maj månad vid Helsingfors universitet hållna konferensen "New Materialisms IV: Movement, Aesthetics, Ontology". Medeltidens konst och frågor i samband med dess utforskning behandlas av Janika Aho, som skriver om Finlands nationalmuseums i september timade konferens kring Meister Francke, samt Katri Vuola, som berättar om de föreläsningar och workshops angående Hermann Rodes produktion som i november hölls i Tallinn.

I avdelningen Kirja-arvostelut (bokrecensioner) skriver Roni Grén under rubriken "Museo vastaan historia – tapaus André Malraux" om Georges Didi-Hubermans aktuella verk "L’Album de l’art à l’époque du ”musée imaginaire”. Riitta Nikula reser i sin kolumn till Capri och Axel Munthes Villa San Michele.

I detta decembernummer för år 2013 presenterar Tahiti även en Dossier, vilken sammanställer bidrag från den i Rovaniemi i november 2012 hållna konferensen "TAHITI 5: Suomalainen nykytaide ja sen tutkimus" (Finsk nutidskonst och dess utforskning). Denna dossier är redigerad av Johanna Vakkari.


Pinja Metsäranta (översättning från finskan Fred Andersson)

Länking pågår till intressant.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar