torsdag, september 18, 2008

På spaning efter arbetarkonsten 40

Vissa tecken tyder på att denna blogg håller på att gå samma väg som tidigare bloggförsök av Konstfred: att inläggen blir allt glesare, fast i gengäld längre, och att bloggen på så sätt till slut förvandlas till en sorts antiblogg... Dom senaste månaderna har han försummat bloggen på det mest skamlösa sätt, men någonstans inuti honom (antagligen i ryggmärgen) sitter det en Luther som ständigt klagar, gnäller och påminner: "du måste skriva, du måste göra din plikt, tänk på dina läsare". Dock har dessa "passiva" månader ändå inneburit en del forskning och skrivande kring fenomenet arbetarkonst, men inte för bloggen utan för kulturtidskriften "Ord & Bild". Till nästa nummer av tidskriften, med fokus på temat "Arbetsliv", har Konstfred skrivit en längre illustrerad essä med rubriken "Hur hippt är det att måla arbetare? Sociosemiotiska iakttagelser kring arbetslivsskildringens marginalisering i konstlivet". Numret är just nu under utgivning, och kommer väl förmodligen att presenteras vid bok- och biblioteksmässan i Göteborg 26-28 september.

Man har förvarnat Konstfred om att texten nog kommer att väcka en del uppseende och debatt. Den innebär också ett infriande av ett tidigare löfte här på bloggen, nämligen om en redogörelse för poängerna med en sociosemiotisk teori, alltså en teori om samhället som ett system av tecken och sociala konventioner. Sociosemiotiken observerar systemen bakom allt det som vanligtvis tas för givet som naturligt (till exempel folks sätt att klä sig och inreda sina hem). Möjligtvis kan arbetarkonsten vara ett extra intressant exempel i sammanhanget, eftersom den i så stor utsträckning handlar om etableringen och upprätthållandet av arbetarklassen som historiskt subjekt (alltså en kraft som agerar i ett historiskt skeende), ett subjekt vars osynlighet och (rentav) ickeexistens i det så kallade "postindustriella" samhället har kommit att uppfattas som en självklarhet, något som inte ens behöver diskuteras eller ledas i bevis. Man kan då i en sociosemiotisk analys visa på en rad punkter där arbetarkonst och arbetslivsskildringar inte infriar det samtida konstlivets förväntningar om vad en konstnär ska vara och göra. Man kan förklara varför själva begreppet "arbetarkonst" i allt högre utsträckning har kommit att ses som ett "omöjligt" begrepp (se tidigare spaningar). Eller, annorlunda uttryckt: varför den ojämlika relation som begreppet aktualiserar har kommit att ses som ett "omöjligt" ämne.

Ett annat tips, mer specifikt knutet till arbetarrörelsen och arbetslivsskildringen, är årets upplaga av "Johan Ahlbäckdagarna" i Smedjebacken, nu till helgen den 20-21 september. Mer information finns här:

Johan Ahlbäckdagarna 2008, tema "JÄRN, STÅL OCH KONST"

Konstfred vill inte heller undanhålla läsaren det faktum att han nu mera tillbringar 75 % av sin tid vid Åbo Akademi, det svenskspråkiga universitetet i Finland. Där är han samordnare för ett nytt program med fokus på forskningsfältet "Visuella studier" (se länk, Visuella studier, Åbo akademi) och undervisar också på andra kurser. Här följer reklam för en ny kurs som startar i November. Och, med tanke på arbetarkonsten, en intressant bild från det "nya" Kina. Alla känner inte till historien om den mycket speciella "pissoar" som ordförande Mao och Zhou Enlai verkar beundra. Texten om Elis Eriksson här på bloggen (postad 1 oktober 2006) innehåller en koncentrerad version av den historien. Tack F (i Åbo), för att du påminde mig!

VAD ÄR KONSTKRITIK?(Detalj av Shi Xinnings målning Retrospektiv Duchamp-utställning i Kina, 2000-2001. Bildkälla: ARTnews, nr 8 2008, s. 121.)

Se hela bilden här: Shi Xinning på Haus der Kulturen der Welt

Den nya kursen Konstkritikens funktioner (113264.1, 5 sp) vid Konstvetenskap är nu öppen för anmälan via Min Plan fram till 31 oktober 2008

Kursen ges under period 2, 1 november – 16 december. Introduktion sker måndagen den 3 november kl. 13-15 i seminarierummet Pantheon (D:208)
Kursledare: Fred Andersson (fred.andersson@abo.fi)

Kursen ger en översiktlig introduktion till konstkritikens utveckling som kulturellt fält och journalistisk genre. I fokus står frågan VAD GÖR KONSTKRITIKERN, VAD ÄR KONSTKRITIKENS FUNKTIONER? Examinationen sker genom att studenterna får arbeta självständigt med en forskningsuppgift där de tar fram och analyserar exempel på finländsk konstkritik från olika tider och sammanhang. Kursen riktas till studerande i konstvetenskap men också studerande i andra ämnen (som praktisk filosofi, litteraturvetenskap, musikvetenskap, språkvetenskap, svenska, engelska) på fördjupad nivå

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Länkning pågår till "intressant.se"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar